Doporučená literatura

Doporučená literatura

KOLOUCH, Jan a Pavel BAŠTA. CyberSecurity. Praha: CZ.NIC, z.s.p.o., 2019. CZ.NIC. ISBN 978-80-88168-31-7. Dostupné z: https://knihy.nic.cz/files/edice/cybersecurity.pdf

KOLOUCH, Jan. CyberCrime. Praha: CZ.NIC, z.s.p.o., 2016. ISBN 8088168155. Dostupné z: https://knihy.nic.cz/files/edice/cybercrime.pdf

PETERKA, Jiří. Báječný svět elektronického podpisu. Praha: CZ.NIC, c2011. CZ.NIC. ISBN 978-80-904248-3-8. Dostupné z: https://knihy.nic.cz/files/edice/bajecny_svet_elektronickeho_podpisu_cznic.pdf

BURDA, Karel. Kryptografie okolo nás. Praha: CZ.NIC, z.s. p.o., 2019. CZ.NIC. ISBN 978-80-88168-49-2. Dostupné z: https://knihy.nic.cz/files/edice/Kryptografie_okolo_nas.pdf

DOUCEK, Petr, Martin KONEČNÝ a Luděk NOVÁK. Řízení kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti informací. Praha: Professional Publishing, 2019. ISBN 978-80-88260-39-4.

NAKOV, Svetlin. Practical Cryptography for Developers [online]. 1rd. Sofia: SoftUni Foundation, 2018 [cit. 2020-01-22]. ISBN 978-619-00-0870-5. Dostupné z: https://cryptobook.nakov.com

KIM, Peter. Hacking: praktický průvodce penetračním testováním. Přeložil Jan POKORNÝ. Brno: Zoner Press, 2015. Encyklopedie Zoner Press. ISBN 978-80-7413-313-8.

SELECKÝ, Matúš. Penetrační testy a exploitace. Brno: Computer Press, 2012. ISBN 978-80-251-3752-9.

Legislativa KB

https://www.nukib.cz/cs/kyberneticka-bezpecnost/regulace-a-kontrola/legislativa/

Zákon o kybernetické bezpečnosti - Dostupné z: https://www.nukib.cz/images/icons/2021-08-31_novelizace_zneni_zakona_181_2014.pdf

Vyhláška o kybernetické bezpečnosti - Dostupné z: https://www.nukib.cz/download/publikace/legislativa/vkb_82-2018sb.pdf

Směrnice NIS - Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L1148&from=EN

Last updated