Digitální stopa

Ve světě ICT platí jedno pravidlo:

Pokud kdykoliv cokoliv nahrajete, přenesete, zprostředkujete, vložíte do kyberprostoru, zůstane to tam „navždy“.

Digitální stopy neovlivnitelné

Neovlivnitelné stopy nejčastěji vznikají na základě interakce jednoho počítačového systému s počítačovým systémem jiným nebo na základě funkčnosti počítačového systému (a přidruženého software).

  • Informace z počítačového systému (např. webový prohlížeč);

  • připojení k počítačovým sítím, zejména Internetu (např. IP adresa);

  • využívání poskytovaných služeb (např. email) aj.

Co prozradí IP adresa?

Lightbeam

Každý koncový uživatel může využít aplikaci Lightbeam, která zobrazí všechny stránky, se kterými na webu uživatel (mnohdy nevědomky) komunikuje (dochází k předávání dat třetím stranám). Předávání informaci o uživatelích třetím stranám rozhodně není něco výjimečného. Naopak v digitálním světě se jedná o samozřejmost a „nezbytný předpoklad“ pro fungovaní řady ISP. Toto předávaní se standardně děje na základě smluvních podmínek uzavřených s ISP.

Úkol:

Nainstaluj si rozšíření Lihtbeam do prohlížeče Firefox. „Brouzdej“ jako vždycky. Výslednou mapu pošli vyučujícímu.

Digitální stopy ovlivnitelné

Digitální stopa ovlivnitelná představuje veškeré informace, které o sobě uživatel sám dobrovolně předá jiné osobě (ať fyzické či právnické, nebo i např. ISP), takže nad nimi může mít relativní kontrolu a je pouze na něm, jaké informace o sobě hodlá zpřístupnit jiným. Je však třeba upozornit na již uvedenou premisu: jakákoli data či informace vložené do kyberprostoru již v kyberprostoru zůstanou.

Úkol:

OSINT Framework (https://osintframework.com/)

Použité zdroje

  • KOLOUCH, Jan a Pavel BAŠTA. CyberSecurity. Praha: CZ.NIC, z.s.p.o., 2019. CZ.NIC. ISBN 978-80-88168-31-7.

  • DOUCEK, Petr, Martin KONEČNÝ a Luděk NOVÁK. Řízení kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti informací. Praha: Professional Publishing, 2019. ISBN 978-80-88260-39-4.

  • Sbírka zákonů č. 82 / 2018 Vyhláška o kybernetické bezpečnosti