Nástroje pro řízení projektů

OpenProject

Podle oficiální internetové stránky je „OpenProject“ popsán následovně:

„Jedná se o software (open-source) pro správu, který byl vytvořen s cílem nabídnout efektivní správu klasických, agilních nebo hybridních projektů v zabezpečeném prostředí.“

„Co to znamená být agilní? Dynamický, flexibilní, rychlý, mít schopnost reagovat na změnu, komunikovat se zákazníkem, ptát se po jeho potřebách. Pracovat jen na tom co přináší hodnotu.“

„OpenProject“ Nabízí širokou škálu funkcí, jako například: Správa více projektů, týmová práce (spolupráce) a efektivní komunikace během celého životního cyklu řízených projektů.

Kromě toho nabízí podporu pro správu úkolů, sledování chyb, správu požadavků, plánování produktů, správu schůzek, sledování času a vykazování nákladů, správu rozpočtu a mnoho dalších.

A přichází v několika formátech, bezplatná komunitní edice, cloudová edice a podniková edice.

Instalace do své vlastní infrastruktury znamená plnou kontrolu a vlastnictví 100% dat.

Vytvoření vlastního serveru OpenProject

Příprava prostředí

Spusťte zařízení eduxo_Workstation.

Proveďte aktualizaci repozitáře eduxo:

cd eduxo && git pull

Po dokončení aktualizace máme připravené potřebné soubory pro toto cvičení.

1. Otevřeme příkazovou řádku a zadáme příkaz:

docker run -d \
  --name openproject \
  --restart always \
  --publish 8080:80 \ 
  --env OPENPROJECT_SECRET_KEY_BASE=secret \ 
  --env OPENPROJECT_HOST__NAME=eduxo:8080 \ 
  --env OPENPROJECT_HTTPS=false \ 
  openproject/community:12

Vyčkejte na spuštění serveru, cca 5m

2. Otevřeme webový prohlížeč

a přejdeme na adresu http://eduxo:8080

3. Přihlásíme se (login: admin, password: admin)

4. Systém nás vyzve ke změně hesla.

Heslo pro administrátora je nutné změnit.

5. Průvodce

Projděte si průvodce a seznamte se tak se systémem

Pojďme společně vymyslet projekt a plánovat.

Např. projekt "Slepice"

  1. Stavba kurníku

  2. Nákup slepic

  3. Nákup krmení

Použité zdroje

Last updated