Web Server Linux

Apache nebo NGINX?

Apache Server

Apache HTTP Server je softwarový webový server s otevřeným kódem pro GNU/Linux, BSD, Solaris, macOS, Microsoft Windows a další platformy.

Mezi výhody Apache patří zejména jeho dostupnost pro všechny hlavní platformy (Windows, Linux…) a také fakt, že je zdarma. V neposlední řadě svou roli hraje i poměrně jednoduchá instalace Apache na domácích počítačích, čímž lze zdarma vytvořit velmi kvalitní vývojové prostředí.

NGINX

Nginx je softwarový webový server s load managment a reverzní proxy s otevřeným zdrojovým kódem. Pracuje s protokoly HTTP (i HTTPS), SMTP, POP3, IMAP a SSL. Zaměřuje se především na vysoký výkon a nízké nároky na paměť. V současné době dodává prohlížečům na celém světě většinu internetových stránek.

Instalace Apache

Nejdříve se připojíme vzdáleně na server:

ssh sysadmin@server

Nyní můžeme nainstalovat základní webový server pomocí příkazu:

sudo apt install -y apache2

Spustíme webové služby služby:

sudo systemctl enable apache2 --now 
sudo systemctl status apache2

A nakonec přidáme povolení do firewall:

sudo ufw allow 80
sudo ufw reload

V tomto kroku máme funkční základní webové služby. V případě, že budeme chtít používat statické webové stránky napsané v html, máme hotovo.

Instalace NGINX

Nejdříve se připojíme vzdáleně na server:

ssh sysadmin@server

Nyní můžeme nainstalovat základní webový server pomocí příkazu:

sudo apt install -y nginx

Spustíme webové služby služby:

sudo systemctl enable nginx --now 
sudo systemctl status nginx

A nakonec přidáme povolení do firewall:

sudo ufw allow 80
sudo ufw reload

V tomto kroku máme funkční základní webové služby. V případě, že budeme chtít používat statické webové stránky napsané v html, máme hotovo.

Použité zdroje

https://www.vas-hosting.cz/blog-apache-vs-nginx

Last updated