Provozní monitoring pomocí Zabbix

Co je Zabbix?

Zabbix je profesionální open-source monitorovací systém určený ke sledování dostupnosti a výkonu IT infrastruktury, aktivních prvků v síti, serverů a prakticky všech zařízení, které mají IP adresu.

Zabbix podporuje velké množství standartních protokolů, například SNMP (verze 1, 2, 3 a trap), IPMI, získávání informací spouštěním vzdálených příkazů pomocí SSH a Telnet připojení. Velmi užitečné je sledování otevřených portů, čímž máme možnost sledovat dostupnost konkrétních služeb bez nutnosti konfigurace monitorovacího protokolu a bez nutnosti instalace software na sledovaném zařízení.

Pro sledování CPU, paměti, disků, spuštěných služeb se neobejdeme bez Zabbix agenta, což je minimalistický daemon pro většinu dnes používaných platforem, který se instaluje na monitorovaný server. Je to nástroj, který veškerá získaná data přeposílá na Zabbix server.

Pomocí získaných informací si můžeme definovat limity a tím si zobrazovat informace o aktuálních problémech na síti nebo na serveru. Nasbírané hodnoty si můžeme zobrazit v přehledném grafu, nebo si můžeme poskládat více grafů vedle sebe. Zabbix umožňuje vytváření hierarchických map, kde si jednotlivá zařízení můžeme pospojovat podle skutečného zapojení. V případě výpadků jednoho zařízení hned uvidíte které zařízení na síti nám způsobilo problém nebo jaká část sítě je postižena.

Nasazení systému Zabbix

Systém Zabbix můžeme do naší sítě nasadit hned několika způsoby.

  1. Pomocí instalací balíčků z repozitářů Zabbix,

  2. pomocí kontejnerů a nebo

  3. pomocí již připravené appliance.

Jednotlivé návody najdeme na webu https://www.zabbix.com/download.

Příprava prostředí

Provedeme aktualizaci souborů:

cd eduxo && git pull

Po dokončení aktualizace máme připravené potřebné soubory pro toto cvičení.

https://hub.docker.com/r/zabbix/zabbix-appliance/

...

docker pull zabbix/zabbix-appliance

...

docker run --name zabbix-appliance -p 8080:80 -p 10051:10051 -p 10050:10050 --restart=always -d zabbix/zabbix-appliance

Použité zdroje