LNX10 Základy skriptování v Bash

Pracovní list

Příprava prostředí

Cvičení navazuje na Souhrnné cvičení: "IntraWeb"

Otestujte dostupnost serveru intraweb.eduxo.lab pomocí příkazu PING.

Zadání

Skript 1

Napište skript, který zpracuje zadaný textový soubor. Skript by měl spočítat počet slov, řádků a znaků v souboru.

Skript 2

Napište skript, který vyhledá zadaný text ve všech souborech v zadaném adresáři. Skript by měl zobrazit názvy souborů, ve kterých se text nachází.

Skript 3

Vytvořte skript pro přidání uživatele na server. Skript by měl zkontrolovat, zda zadaný uživatel neexistuje, a pokud ne, vytvořit jej.

Skript 4

Napište skript, který vytvoří zadanou adresářovou strukturu. Skript by měl zkontrolovat, zda zadané adresáře neexistují, a pokud ne, vytvořit je. Script:

 • vytvoří zadanému uživateli adresář ~/web/ s plným oprávněním vlastníka;

 • vytvoří adresář /var/www/html/<user> ;

 • adresáře "prolinkujte";

 • vytvoří vzorový index.html v adresáři ~/web/ uživatele; ("Full Name" nahraď plným jménem uživatele)

<!doctype html>
<html>
 <head>
  <title>Full Name</title>
 </head>
 <body>
  <h1>User's website Full Name</h1>
  <p>This is an example web. User can now create custom web pages in ~/web/ directory.</p>
 </body>
</html>

Skript 5

Napište skript, který zálohuje adresáře v /var/www/html/ do adresáře s názvem /backupwww/. Skript by měl zkontrolovat, zda soubor existuje, a pokud ano, zda je novější než jeho záloha. Pokud ano, zálohu aktualizujte. Skript:

 • vytvoří komprimovaný archiv jednotlivých adresářů ve /var/www/html/

 • zkontroluje, zda jsou výsledné soubory novější než jeho záloha v adresáři /backupwww/ ; pokud je záloha novější, zálohu aktualizuje

Last updated