LNX11 Vzdálená správa serveru

Pracovní list

Co je to vzdálená správa?

Na wikipedii můžeme najít následující definici:

“Vzdálená správa je v informatice označení pro jakoukoliv metodu ovládání počítače ze vzdáleného místa (typicky pomocí počítačové sítě, Internetu).”

Vzdálenou správu Linuxového serveru provádíme:

  1. pomocí SSH;

  2. webové konzole pro správu serveru;

  3. pomocí "remote desktop" aplikací, jako například xRDP, VNC, ...;

  4. pomocí automatizačních nástrojů, např. Ansible.

Vzdálená správa pomocí SSH

Vzdálený přístup pomocí webové konzole pro správu serveru (Cockpit)

Příprava prostředí

  1. Přihlaste se k pracovní stanici VPS-LabX

  2. Proveďte aktualizaci repozitáře:

cd ~/cviceni && git pull
  1. Po dokončení aktualizace spusťte následující script pro přípravu prostředí:

bash ~/cviceni/linux/kapitola-11/start.sh

Po dokončení činnosti scriptu máme připravené potřebné prostředí pro toto cvičení.

Otestujte dostupnost serveru rocky.eduxo.lab pomocí příkazu PING.

Zadání

  1. Pro připojení k serveru rocky.eduxo.lab použijte vygenerované klíče "server_key" uložené v adresáři ~/.ssh;

  2. Spusťte pro vzdálenou správu webovou konzoli Cockpit;

  3. Přihlaste se přes webovou konzoli Cockpit k serveru (https://rocky.eduxo.lab:9090) a proveďte aktualizaci serveru.

Úklid prostředí

Po úspěšném dokončení spusťte následující script pro úklid prostředí:

bash ~/cviceni/linux/kapitola-11/stop.sh

Last updated