Kapitola 13: Instalace a aktualizace softwarových balíčků

Vysvětlení a prozkoumání softwarových balíčků RPM

Instalace a aktualizace softwarových balíčků pomocí nástroje dnf

Aktivace repozitářů dnf

Správa streamů modulů balíčků

Praktické cvičení: Instalace a aktualizace softwarových balíčků

Last updated