Kapitola 14: Monitorování a správa procesů

Zobrazení seznamu procesů

Řízení úloh

Zabíjení procesů

Sledování aktivity procesů

Praktické cvičení: Monitoring a správa procesů systému Linux

Last updated