LNX19 Kontejnery

Pracovní list

Úvod ...

Příprava prostředí

  1. Přihlaste se k pracovní stanici VPS-LabX

  2. Proveďte aktualizaci repozitáře:

cd ~/cviceni && git pull
  1. Po dokončení aktualizace spusťte následující script pro přípravu prostředí:

bash ~/cviceni/linux/kapitola-xx/start.sh

Po dokončení činnosti scriptu máme připravené potřebné prostředí pro toto cvičení.

Otestujte dostupnost serveru rocky.eduxo.lab pomocí příkazu PING.

Zadání

  1. ...

Úklid prostředí

Po úspěšném dokončení spusťte následující script pro úklid prostředí:

bash ~/cviceni/linux/kapitola-xx/stop.sh

Last updated