Správa oprávnění

Změna oprávnění k souborům a adresářům

Příkaz, který se používá ke změně oprávnění z příkazového řádku, je chmod, což znamená "change mode"

Oprávnění můžeme měnit dvojím způsobem

 • symbolicky (symbolická metoda), nebo

 • číselně (číselná metoda).

Změna oprávnění pomocí symbolické metody

Symbolická metoda změny oprávnění souborů používá písmena, která představují různé skupiny oprávnění.

chmod WhoWhatWhich file|directory
 • Who: (u, g, o, a)

  • u pro uživatele,

  • g pro skupinu,

  • o pro ostatní a

  • a pro všechna.

 • What: (+, -, =)

  • + pro přidat,

  • - pro odebrat,

  • = pro nastavit přesně

 • Which: (r, w, x)

  • r pro čtení

  • w pro zápis

  • x pro spuštění

Příklady

Následující příklad odebere oprávnění ke čtení a zápisu pro skupinu "ostatní" u souboru file1:

[user@host ~]$ chmod go-rw file1

Následující příklad přidá oprávnění ke spuštění pro všechny v souboru file2:

[user@host ~]$ chmod a+x file2

Změna oprávnění pomocí číselné metody

V níže uvedeném příkladu znak # představuje číslici.

chmod ### file|directory

Při použití numerické metody jsou oprávnění reprezentována 3místným binárním číslem.

binárnědekadickyrwx

000

0

---

001

1

--x

010

2

-w-

011

3

-wx

100

4

r--

101

5

r-x

110

6

rw-

111

7

rwx

Z této tabulky lze odvodit, že:

 • číslice 0 představuje žádná práva

 • číslice 1 představuje právo spouštění (jako x)

 • číslice 2 představuje právo zápisu (jako w)

 • číslice 4 představuje právo čtení (jako r)

Kombinace různých práv potom vypočítáme jako součet jednotlivých hodnot:

 • číslice 3 představuje právo spouštění a zápisu (1+2)

 • číslice 5 představuje právo spouštění a čtení (1+4)

 • číslice 6 představuje právo zápisu a čtení (2+4)

 • číslice 7 představuje právo spouštění, zápisu a čtení (1+2+4)

Příklady

Následující příklad nastaví oprávnění ke čtení a zápisu pro uživatele, oprávnění ke čtení pro skupinu a ostatní u soboru file1:

[user@host ~]$ chmod 644 file1

Následující příklad nastaví oprávnění ke čtení, zápisu a spouštění pro uživatele, oprávnění ke čtení a spouštění pro skupinu a žádné oprávnění pro ostatní u souboru file2:

[user@host ~]$ chmod 750 file2

Last updated