Změna vlastnictví souboru a adresáře

Nově vytvořený soubor je ve vlastnictví uživatele, který tento soubor vytvořil. Ve výchozím nastavení mají nové soubory také vlastnictví primární skupiny uživatele vytvářejícího soubor.

Chceme-li udělit přístup k souboru na základě členství ve skupině, může být nutné změnit skupinu, která soubor vlastní.

Pouze root může změnit uživatele, který vlastní soubor. Vlastnictví skupiny však může nastavit root nebo vlastník souboru.

Vlastnictví souboru lze změnit pomocí příkazu chown (change own).

V zásadě můžeme tento příkaz použít třemi možnými způsoby:

  1. chown user file1 udělá vlastníkem souboru file1 uživatele user, skupina zůstane nezměněná.

  2. chown :zaci file1 udělá spoluvlastníkem souboru skupinu zaci, vlastník samotný zůstane nezměněn.

  3. chown user:zaci file1 udělá vlastníkem souboru uživatele user a spoluvlastníkem skupinu zaci.

Práva se týkají také adresářů, ale narozdíl od souborů mají práva u adresářů trochu jiný efekt:

  • právo pro čtení znamená, že dotyčný může zobrazit obsah příslušného adresáře.

  • právo pro zápis znamená, že dotyčný může do adresáře ukládat soubory.

  • právo pro spouštění znamená, že dotyčný může do adresáře vstoupit.

chown lze použít s volbou -R k rekurzivní změně vlastnictví celého adresářového stromu.

Následující příkaz uděluje uživateli user vlastnictví adresáře test_dir a všech souborů a podadresářů v něm:

[sysadmin@host ~]$ sudo chown -R user test_dir

Last updated