Kapitola 3: Vzdálená správa serveru Windows

Vzdálená správa Windows Serveru umožňuje administrátorům efektivně spravovat a konfigurovat servery bez nutnosti fyzické přítomnosti u daného zařízení. Je to klíčový prvek pro správu serverové infrastruktury v podnikovém prostředí.

Existuje několik nástrojů a protokolů pro vzdálenou správu Windows Serveru, z nichž některé jsou poskytované samotným Microsoftem.

Remote Desktop Services (RDS)

RDS umožňuje vzdálený přístup k celé pracovní ploše Windows Serveru. Uživatelé mohou připojit svůj vzdálený počítač ke vzdálené pracovní ploše serveru a pracovat v prostředí, které vypadá a chová se jako běžná pracovní plocha. K připojení ke vzdálené ploše se používá protokol RDP (Remote Desktop Protocol)

Remote Desktop Protocol – Wikipedie (wikipedia.org) (https://cs.wikipedia.org/wiki/Remote_Desktop_Protocol)

Remote Server Administration Tools (RSAT)

RSAT jsou sadou nástrojů od společnosti Microsoft, které umožňují administrátorům spravovat vzdálené servery z počítače s operačním systémem Windows. Tyto nástroje jsou užitečné pro konfiguraci a správu serverových rolí a funkcí bez nutnosti fyzické přítomnosti u daného serveru.

Tyto nástroje mohou obsahovat Server Manager, Active Directory Users and Computers a další.

Windows Admin Center

Windows Admin Center je webový nástroj poskytující centrální místo pro správu Windows Serveru a dalších serverových rolí. Umožňuje správu serveru z libovolného zařízení s webovým prohlížečem.

PowerShell Remoting (Hit&Run)

PowerShell Remoting umožňuje administrátorům spouštět PowerShell příkazy nebo skripty na vzdálených serverech. To umožňuje automatizovanou a skriptovatelnou správu serverů.

PS> Invoke-Command -ComputerName název-serveru -ScriptBlock {příkaz}

Např.

PS> Invoke-Command -ComputerName dc02core -ScriptBlock {hostname}

Vzdálené připojení příkazového řádku

Administrátoři mohou využít vzdálený příkazový řádek (například pomocí nástroje PowerShell) pro spouštění příkazů na vzdálených serverech.

Např:

PS> Enter-PSSession -ComputerName název-serveru

Last updated