WS09 Instalace a konfigurace DHCP služby na Windows Server

Pracovní list

Zadání

 1. Nainstalujte roli DHCP na server “ws22-dc01”

 2. Proveď nastavení DHCP serveru:

Parametry nastavení POOL 1:

 • Name: LAN-1

 • Pool: 10.0.2.100 - 10.0.2.200

 • Excluded IP: 10.0.2.150

 • GW: 10.0.2.240

 • DNS: 10.0.2.10 , 10.0.2.20

Parametry nastavení POOL 2:

 • Name: LAN-2

 • Pool: 192.168.1.100 - 192.168.1.200

 • Excluded IP: 192.168.1.150

 • GW: 192.168.1.254

 • DNS: 172.30.104.1 , 172.30.104.2

 1. Zjistěte MAC adresu stanice“w11-pc01” a vytvořte pro tuto MAC adresu v DHCP serveru statický záznam s adresou: 10.0.2.111

 2. Nastavte síťovou kartu stanice “w11-pc01” tak, aby získávala všechny adresy z DHCP

Last updated