WS10 Internet Information Services (IIS)

Pracovní list

Zadání

  1. Na serveru “ws22-dc01” nainstalujte roli IIS

  2. Proveďte konfiguraci IIS a DNS dle následující tabulky:

URL adresaIP adresaAbsolutní cesta k index.html

support.eduxo.cz

10.0.2.10

D:\web\support\index.html

intranet.eduxo.cz

10.0.2.10

D:\web\intranet\index.html

training.eduxo.cz

10.0.2.10

D:\web\training\index.html

eduxo.cz

redirect : https://www.eduxo.cz

C:\inetpub\wwwroot

  1. Proveďte kontrolu zadáním jednotlivých adres do prohlížeče

Last updated