Doporučená literatura

V češtině bohužel neexistuje souhrnná podrobná literatura na toto téma.

VAVREČKOVÁ, Šárka. Architektura operačních systémů. Opava, 2024 Dostupné z: https://vavreckova.zam.slu.cz/obsahy/archos/ospredn.pdf. Skripta pro přednášky. Slezská univerzita v Opavě; Filozoficko-přírodovědecká fakulta.

VAVREČKOVÁ, Šárka. Operační systémy I - Windows. Opava, 2023 Dostupné z: https://vavreckova.zam.slu.cz/obsahy/pos/skripta/pos_win.pdf. Skripta pro přednášky. Slezská univerzita v Opavě; Filozoficko-přírodovědecká fakulta.

VAVREČKOVÁ, Šárka. Operační systémy I - Linux. Opava, 2023 Dostupné z: https://vavreckova.zam.slu.cz/obsahy/pos/skripta/pos_linux.pdf. Skripta pro přednášky. Slezská univerzita v Opavě; Filozoficko-přírodovědecká fakulta.

VAVREČKOVÁ, Šárka. Operační systémy I - Bezpečnost a pořádek. Opava, 2023 Dostupné z: https://vavreckova.zam.slu.cz/obsahy/pos/skripta/pos_bezpecnost.pdf. Skripta pro přednášky. Slezská univerzita v Opavě; Filozoficko-přírodovědecká fakulta.

BRANDEJS, Michal. Linux: praktický průvodce. 2. vyd., (V Konvoji 1.). Brno: Konvoj, 2003. ISBN 80-7302-050-5.

KAMENÍK, Pavel. Příkazový řádek v Linuxu: praktická řešení. 2. vydání. Brno: Computer Press, 2021. ISBN 978-80-251-5033-7.

Last updated