Dimenzování serverů a systémů

Před zavedením nové technologie se vyplatí provést pár sad experimentů s novým systémem v testovací laboratoři nebo v pilotním nasazení tak, aby bylo dosaženo realistických odhadů. V některých případech lze využít veřejně dostupné výsledky průmyslových testů provedených na základě dat a zkušeností z reálných sítí.

K vyjádření výkonnosti systému potřebujeme měřit kvalitu služby (QoS, Quality of Service) v těchto oblastech.

Doba odezvy

Množství času, který zabere zpracování požadavku. Dobu odezvy lze rozdělit na:

 • aplikační (doba odezvy klienta),

 • síťovou (doba odezvy sítě) a

 • serverovou (doba odezvy serveru).

Jednotlivé složky doby odezvy se velmi obtížně měří. Jednou z možných metod je použití paketů ICMP (PING na server).

Propustnost

Je dána počtem operací nebo transakcí, které mohou být provedeny za jednotku času. Při měření propustnosti je důležité definovat charakteristiky operací způsobem který dává smysl.

Měřitelné parametry propustnosti

 • Počet instrukcí procesoru za vteřinu v milionech (MIPS, Milions of Instructions Per Second)

 • Počet vstupně výstupních operací (I/O) za vteřinu (IOPS, I/O Per Second) a pro pevné disky počet přenesených kilobitů za vteřinu (kb/s)

 • Počet paketů za vteřinu (PPS, Packets Per Second) nebo Mb/s za vteřinu pro síťové segmenty

 • Počet transakcí za vteřinu v případě aplikací

 • Počet zobrazených stránek za vteřinu

 • Počet HTTP požadavků za vteřinu, kb/s pro webové servery

 • Počet zpráv za vteřinu pro e-mailové servery

 • Počet vyhledávacích operací nebo relací za vteřinu pro databáze

Stanovení míry výkonnosti

Za zavedenou praxi se považuje udržování sady výkonnostních záznamů nasbíraných v delším časovém úseku. Jejich analýza představuje proaktivní přístup pro upgrady a modifikace systémů. Součástí analýzy je i diagnostika chyb, detailní informace o kondici systému a časové trendy a vývoj zatížení v průběhu časového úseku.

Analýza se provádí obvykle nad daty z běžného pracovního týdne.

Parametry pro monitorování

 • Zatížení procesoru – průměrné a špičkové hodnoty zátěže procesoru

 • Využití paměti – množství paměti, které se právě používá, počet výpadků stránek, výkonnost cache paměti a další faktory.

 • Zátěž disků – velikost alokovaného diskového prostoru, počet diskových operací za vteřinu, výkonnost polí RAID a další.

 • Síťové zatížení – faktory indikující úroveň výkonnosti samostatné sítě – propustnost, doba odezvy, průměrný počet kolizí, a další.


Dostupnost

Podíl času, po který je služba dostupná. Pro mnohé systémy se jedná o nejzásadnější síťovou metriku. Dostupnost je tedy možné definovat jako garanci možnosti přístupu k informaci, datům, nebo počítačovému systému v okamžiku potřeby.

Koncept Five Nines

systémy a služby jsou k dispozici 99,999% času. To také znamená, že jak plánované, tak neplánované prostoje jsou méně než 5,26 minut ročně. Jedná se tedy o stanovení stupnice dostupnosti, přičemž vysokou dostupností lze označit systém nebo komponentu, která je nepřetržitě funkční po určitou dobu.

DostupnostNedostupnost za rok

99%

87h 36m

99,5%

43h 48m

99,95%

4h 23m

99,99%

53m

99,999%

5m

Prostředí, která vyžadují Five Nines

 • Finanční průmysl potřebuje především vysokou dostupnost pro neustálé obchodování, dodržování předpisů a důvěru zákazníků.

 • Zdravotnická zařízení vyžadují vysokou dostupnost pro zajištění nepřetržité péče o pacienty.

 • Průmysl veřejné bezpečnosti zahrnuje agentury, které poskytují bezpečnost a služby komunitě, státu nebo národu.

 • Maloobchodní průmysl závisí na efektivních dodavatelských řetězcích a dodávkách výrobků zákazníkům. Narušení může být zničující, zejména v době špičkové spotřeby, jako jsou svátky.


Spolehlivost

Pravděpodobnost, že se síť bude v daném čase chovat správně a korektně. Systémy musí garantovat určitou míru chybovosti.

Zvyšování nespolehlivosti vede postupně k nedostupnosti.


Škálovatelnost

Schopnost systému zvládnout větší míru zatížení bez degradace výkonnosti.

Zatížení vyjadřujeme:

 • počtem uživatelů,

 • počtem souběžných relací,

 • dalšími volitelnými parametry.

Pokud má větší zátěž negativní dopad na výkonnost, systém se nepovažuje za škálovatelný.


Přizpůsobivost

Jedná se o možnost rozšíření o další síťové služby, která je součástí návrhu sítě před instalací nebo upgradem.


Bezpečnost

Bezpečnost serverů a systémů je kombinací zajištění přístupu k datům, udržování jejich důvěrnosti a ověřitelnosti aktivit uživatelů systému.

Last updated