Úvod do operačních systémů

Jak funguje počítač?

Software

Na Wikipedii nalezneme tento výklad:

"Software je v informatice sada všech počítačových programů používaných v počítači, které provádějí nějakou činnost. Software lze rozdělit na systémový software, který zajišťuje chod samotného počítače a jeho styk s okolím a na aplikační software, se kterým buď pracuje uživatel počítače nebo zajišťuje řízení nějakého stroje (viz embedded system).

Software je protiklad k hardwaru, který zahrnuje všechny hmatatelné součásti počítače (elektronické obvody, skříň, grafické karty, atd.)."

Rozdělení softwaru

Aplikační software

umožňuje uživateli vykonávat nějakou užitečnou činnost, například:

  • kancelářské aplikace: textový editor, tabulkový procesor, prezentační program

  • grafické programy: vektorový grafický editor, bitmapový grafický editor, CAD

  • vývojové nástroje: vývojové prostředí, překladač

  • zábavní software: počítačové hry, přehrávače digitálního zvuku a videa apod.

  • atd. (různá rozdělení podle druhu, účelu, vzhledu, funkčnosti)

Systémový software

umožňuje efektivní používání počítače

  • firmware - software obsažený v hardware (BIOS, firmware vstupně-výstupních zařízení jako tiskárny, CD/DVD mechaniky, grafické a zvukové karty, …)

  • operační systém - spravuje počítač, vytváří prostředí pro programy jádro operačního systému - (včetně ovladačů zařízení)

  • pomocné systémové nástroje - pro správu operačního systému (formátování disků, nastavení oprávnění, utility, …)

Co je to operační systém?

Na Wikipedii nalezneme tento výklad:

"Operační systém je základní programové vybavení počítače, které umožňuje běh programů a ovlivňuje, jak bude počítačový systém komunikovat s uživatelem.

Kromě počítačů používají operační systém i některá zařízení, která za počítač nepovažujeme, ale mají v sobě nějaký druh počítače zabudovaný, jako jsou mobilní telefony, herní konzole, televizory, set-top boxy, síťové prvky jako routery, apod.

Použití operačního systému v určitém zařízení usnadňuje vývoj programového vybavení, a zpřístupňuje jeho vývoj i jiným subjektům než je výrobce zařízení, což obvykle přináší významné rozšíření možností uživatelského nastavení, přizpůsobení a použitelnosti daného zařízení."

Last updated